Groendak en regentuinen Locomotiefboulevard Tilburg

(Bio)swale

Green Roof

Raingarden

Open Stormwater Flow (gutter/hollow road)

Created at: 21 Jan 2022

Description

Locomotiefboulevard (noordzijde centraal station) Tilburg • Fietsenstalling voorzien van groendak • Regenwaterpijpen fietsenstalling wateren bovengronds af • Regentuinen voor groene setting en opvang/infiltratie afstromend regenwater.


Samenvatting (Dutch description)

In de spoorzone van Tilburg, dat een combinatie is van hergebruik oude situatie/gebouwen en nieuwe inrichting/gebouwen, wordt ook steeds meer invulling gegeven aan de opgave klimaatadaptatie.

Zo is het dak van de fietsenstallingen, noord- en zuidzijde centraal station, voorzien van een groendak voor het vertragen van de regenwaterafvoer en verhogen biodiversiteit. De regenpijpen van de fietsenstalling noord wateren bovengronds af op een regentuin, bestaande uit groenvakken met vaste planten en keienstroken. In deze strook wordt een deel van het regenwater opgevangen en geïnfiltreerd. Naast de regentuin bij de fietsenstalling is de Locomotiefboulevard voorzien van meerdere, ca. 10 tot 20 cm diepe, regentuinen met vaste planten en solitaire heesters. Een deel van de verharding watert af op deze regentuinen, waar het regenwater kan infiltreren in de bodem. De watertuinen kunnen overlopen op een ‘verholen’ goot, die afwatert op het regenwaterriool binnen het gebied.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Sander Kossen

• Submitted 20 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 20 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →