Reconstructie Palenstein (Singelbuurt) NTB

(Bio)swale

Green Roof

Created at: 25 Nov 2021

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

Het gebied in het centrum van Zotermeer wordt herontwikkeld. Het is de bedoeling dat gewerkt gaat worden met groene daken en met wadi's: De flats worden gesloopt en 53 eengezinswoningen + 67 appartementen komen er voor in de plaats.

Website ontwikkelaar: n deze buurt wordt uiteraard rekening gehouden met de natuur. Zo worden de woningen natuurinclusief gebouwd. In de muren worden verschillende nestkastjes gemetseld en wordt het regenwater slim benut voor de watertoevoer aan de geïntegreerde plantenbakken.

Op het lage gedeelte van het appartementen gebouw en de bergingen van de woningen komt een mos sedumdak voor een verrijking aan de biodiversiteit voor de omgeving en voor een fraai uitzicht voor bewoners van hoger gelegen woonlagen.

In het binnengebied van de Singelbuurt is gedacht aan voldoende parkeerplekken. Er is ruimte voor bomen en speelplaatsen voor kinderen. Aan dit binnengebied grenzen de ruime, achtertuinen met vrijstaande bergingen van alle eengezinswoningen.

Groen is belangrijk in woongebied

Groen is een steeds belangrijker aspect aan het worden in woongebieden. Groen zorgt voor aanwezigheid van biodiversiteit, maar ook is wetenschappelijk bewezen dat het algehele welzijn voor de mens bij aanwezigheid van groen wordt vergroot. In dit binnengebied is ook plaats voor een wadi. Dit is een met grind en zand gevulde greppel of sloot die water kan vasthouden als kan infiltreren en is beloopbaar. Op het moment dat er een regenbui plaatsvindt, kan het water zich verzamelen in de wadi waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte en kan hittestress voorkomen worden.

Zoals je in de tekening kunt zien is er met veel zorg een groenplan gemaakt voor het binnengebied en ontstaat er een mooie mix van beplanting en bomen. Zelfs de daken van de bergingen en het lage gedeelte van het appartementengebouw worden benut door hier een fraai mos-sedumdak op aan te brengen. Het is niet alleen mooi om te zien, het zorgt voor gezonde lucht, vangt regenwater op en bieden bijen, insecten en vogels een prettige leefomgeving. Dat maakt wonen in De Singelbuurt zo compleet.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →