Aanleg van groene daken Havenkwartier

Green Roof

Created at: 14 Feb 2018

Description

Op acht woningen en schuren in het Havenkwartier zijn sedumdaken aangelegd. Dit zijn groene daken met onderhoudsvriendelijke vetplanten (‘Sedums’). De beplanting neemt het regenwater op waardoor het niet via de regenpijp wordt afgevoerd naar het riool of naar de straat.Het project wordt meegenomen in de ‘expeditie Havenkwartier’; een rondleiding waarbij geïnteresseerden toelichting krijgen op onder andere de ruimtelijke inrichting en nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Het project is in de expeditie een voorbeeld en inspiratiebron voor groene daken in stedelijk gebied.


Samenvatting (Dutch description)

Op initiatief van een aantal bewoners in het Havenkwartier in Deventer zijn groene daken aangelegd op eigen woningen en schuren. Aanleidingen hiervoor was wateroverlast in de wijk en de wens om de leefbaarheid te vergroten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Stan Vergeer

• Submitted 5 projects

View all 5 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →