Groen dak op restaurant bossluis Reindersmeer BMP

Green Roof

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Climate Adaptation - Drought Measures

Created at: 11 Aug 2023

Description

In het park Maasduinen is tussen 1971 en 2001 op grote schaal zand gewonnen . Het gebied ligt op relatief korte afstand van de Maas, dus afvoer per schip was een logische keuze. Om dit mogelijk te maken is een sluis gemaakt om te voorkomen dat het gebied teveel zou ontwateren en het Reindersmeer aan de oudere ontgraving Leukermeer te verbinden. Ca 22.500 scheepsladingen zand zijn afgevoerd.

Na afronding van de zandwinning is de sluis buiten gebruik gesteld en na 2001 is het voormalige sluiscomplex omgevormd naar een bezoekerscentrum voor park Maasduinen en een restaurant is over de sluis heen gebouwd.

Mede door protesten van milieubewegingen, werd besloten het grootste gedeelte van de Bergerheide niet verder af te graven. Ter compensatie van de verloren natuurwaarde is het Reindersmeer op een natuurvriendelijke manier ingericht.

Het Reindersmeer vormt een belangrijke, natuurlijke schakel tussen de Bergerheide en De Hamert in Wellerlooi. Het meer is 130 hectare groot. De oevers zijn begroeid met heide, grassen en andere planten. Daartussen liggen poelen en vennen met grote stuifzandgebieden. De bijzondere stuifduinen waaraan het gebied zijn naam ontleend zijn duidelijk te herkennen in het landschap.

Door de zandwinning ontstond een gat dat tegelijk vol liep met grondwater. Zo ontstond een bijzondere plas. Om te voorkomen dat het gebied leeg liep richting de Maas waardoor massale verdroging zou optreden, is er destijds een sluizencomplex gebouwd.

Het dak van het restaurant is vormgegeven met een groot gras-sedum dak van ca 30 cm.

Rond een sluiscomplex is normaliter veel verharding aanwezig. Bij dit sluiscomplex is aan de noordkant de verharding verwijderd en omgezet naar speelruimte. Aan de zuidkant is een deel van de verharding omgezet naar groenperken met heesters en comfortabele zitplekken.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1961 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1961 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →