Wadi's - Oude Merenweg 2, 4 Meerstad (nog bezoeken)

(Bio)swale

(Not yet visited)

Created at: 30 Mar 2023

Description

Twee wadi's op de groenstroken voor twee woningen aan de Oude Merenweg in Meerstad. De wadi’s zijn in 2022 aangelegd en zijn van afvoerpunten (kolken) voorzien. De wadi’s zijn vrij onzichtbaar verlaagd (enkele centimeters t.o.v. de omgeving) - zie AHN hoogtekaart.

Instroom: Vrije inloop vanuit straat (maaiveldafstroming) Aangesloten oppervlaktes: Matig verontreinigde verhardingsoppervlakten (i.e. woonerven, doorgaande wegen); asfalt

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Algemeen/general
Jaar van aanleg/year of construction 2022
Biodiversiteit/biodiversity
Aanwezige plantsoorten/plant species present Gras
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Lage biodiversiteit
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure Wadi
Omgeving/environment
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?/what kind of fuctions can you find around the measure? Wonen
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Lage dichtheid - bv. buitenwijk

About the author

Ruben Matahelumual

• Submitted 513 projects
• Expert at Climate Events - Learning From Trouble
• Germany

View all 513 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →