Afkoppelen in De Heuvel met bewoners/ particulier

Green Roof

Citizen Participation

Created at: 11 Jul 2019

Description

In De Heuvel zijn bewoners actief bezig met klimaatadaptatie. Zo zijn er als pilot project 5 groene daken met een totaaloppervlak van 100m2 aangelegd. Als vervolg op deze actie is bij ca. 46 bewoners afgekoppeld. De bewonersvereniging heeft bij een woning in de wijk getest wat de daadwerkelijke kosten van het afkoppelen zouden zijn. Hieruit is gebleken dat de bijdrage van de gemeente niet genoeg is om ervoor te zorgen dat alle bewoners mee gaan doen. De aanvraag voor de subsidie Klimaat Actief is ingediend om het gat tussen werkelijke kosten en gewenste kosten te verkleinen


Samenvatting (Dutch description)

Bewoners willen wateroverlast elders voorkomen en water vasthouden voor droge periodes. Hiervoor hebben ze samenwerking gezocht met de gemeente Deventer, Waterschap Drents Overijsselse Delta en een aannemer.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Dimensionering/dimensions
Oppervlakte (m2)/surface (m2) 100m2

About the author

Quirine van der Meer

• Submitted 7 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 7 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →