Groen dak kinderdagverblijf EVA DAK Essensteijn

Green Roof

Created at: 29 Mar 2021

Description

450 m2 green roof on roof of child care organisation is installed, partly funded by subsidy


Samenvatting (Dutch description)

Voorburg - Op het dak van kindercentrum EVA DAK in Essesteijn heeft de gemeente een groen dak aangelegd. Bijna 450 m2 van het dakoppervlak is vergroend. Daarmee is een begin gemaakt met het geleidelijk klimaatbestendig maken van gemeentelijke gebouwen.

Het gebied rond het kindercentrum en sporthal Essesteijn is erg versteend en daarmee gevoelig voor hittestress. Hittestress ontstaat als mens en dier bij extreme hitte hun hitte moeilijk of niet kwijt kunnen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →