Singelpark Leiden, The Netherlands

Green Roof

Do It Yourself - Urban Farming

Created at: 28 Dec 2019

Description

Het Singelpark in de Nederlandse stad Leiden is een project van inwoners en gemeente. Doel is een groot aaneengesloten park te realiseren langs de zes kilometer lange, buitenste singels van de stad. Voor alle mogelijke parkfuncties moet daar ruimte zijn. Ook de Leidse Hortus botanicus maakt er deel van uit. Een belangrijk onderdeel van het plan is het realiseren van vijf nieuwe bruggen voor langzaam verkeer. De gemeente Leiden verwacht dat betrokken burgers voor de verschillende onderdelen het initiatief nemen en de richting bepalen. Een en ander is vastgelegd in een convenant tussen burgers en overheid.


Samenvatting (Dutch description)

Stadslab Leiden[bewerken] De ontwikkeling van het Singelpark wordt door het Leidse Stadslab[2] aangegrepen om burgers, bewoners, bedrijven en betrokkenen zelf het heft in handen te laten nemen. Daaruit is een burgerinitiatief ontstaan dat 'Vrienden van het Singelpark'[3] is gaan heten. Vrijwilligers werken in deze stichting aan wat zij noemen het 'langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland'. Het hen er om het gebied te 'vergroenen, verbinden en versterken'. Wat losse delen waren moet een geheel worden. Daarnaast zijn er betrokkenen, zoals bewoners en bedrijfsleven, die hun eigen belangen nastreven. Daarbij gaat het onder meer om parkeren en verkeer, markten en kermissen, rondvaartboten, sporters, horeca, natuurbeleving, rustgebieden, woonboten, wijkverenigingen, marathons en optochten. De Vrienden van het Singelpark proberen er voor te zorgen dat alle belanghebbenden gehoord worden in de besluitvorming en de realisatie van vernieuwingen door ze er bij te betrekken. Het streven is dat burgers op termijn zelf het onderhoud en de planning voor 'hun' deel van het Singelpark ter hand nemen, in goed overleg met de gemeente.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

climatescan

• Submitted 1834 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1834 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →