Aanleg particulier bloemrijk en sedumdak

Green Roof

Created at: 27 Apr 2022

Description

Bloemrijk en sedumdak en aanleg op een particuliere garage.


Samenvatting (Dutch description)

Bloemrijk en sedumdak en aanleg op een particuliere garage.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Algemeen/general
Wie onderhoudt de maatregel?/Who maintains the measure? Privé eigenaar/private owner
Jaar van aanleg/year of construction 2022
Wie heeft de maatregel aangelegd?/Who created the measure? Particulier
Biodiversiteit/biodiversity
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Hoge biodiversiteit/high biodiversity
Gebruikers/users
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel?/how is the visibility of the measure? Nauwelijks zichtbaar van buitenaf/barely visible from the outside
Hoe toegankelijk is de maatregel?/how accessible is the measure? Niet toegankelijk/not accessible
Gebruikerservaring/user experience
Hoe goed vindt de buurt dat de maatregel bij de buurt past?/how well does the neighbourhood think the measure fits into the neighbourhood? Goed + /satisfied
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure Groen dak/green roof
Omgeving/environment
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Dicht - bv. stadswijk/Close - e.g. city district

About the author

Thomas Klomp

• Submitted 349 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 349 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →