XRF research Vintage Swales

proeftuin Fieldlabs

Created at: 04 Jun 2018

Description

XRF research Vintage Swales

Samenvatting (Dutch description)

Methodiek: XRF
Het onderzoeken van tientallen wadis door middel van bodemmonsters is kostbaar dat de voornaamste reden is waarom het milieutechnisch functioneren van regenwatervoorzieningen niet grootschalig en systematisch is onderzocht. Een XRF (X-ray Fluoresence, oftewel een rontgen fluorescentie spectrometer) meet door middel van de uitzending van rontgenstraling diverse elementen, waaronder zware metalen. De meting wordt op een snelle en nauwkeurige manier uitgevoerd en meet zowel kwalitatief als kwantitatief. Doordat het een handzaam apparaat is, kan het goed in het veld gebruikt worden. Dit brengt het grootste voordeel met zich mee; inzicht in de mate van verontreinigingen waarop direct vervolgstappen kunnen worden ondernomen. De inzet van de Handheld-XRF leidt in het algemeen tot een verlaging van de doorlooptijden en tot significante besparingen op de uitvoerings- en analysekosten. Het maakt de tijdrovende en dure tussenanalyses door laboratoria overbodig.

Actualiteit en relevantie
De onderzoeksresultaten zijn van belang voor alle stakeholders in (inter-)nationale steden die bezig zijn met klimaatadaptatie (bv met sponge cities en operatie steenbreek). Alle gemeenten zijn verplicht om voor 2020 door middel van stresstesten gebieden te identificeren waar klimaat adaptieve inrichting nodig is. Het gebruik van wadis is de meest toegepaste methode om water te bergen en infiltreren in Nederland. Er is echter nog te weinig kennis omtrent het lange termijn functioneren van de bodem van deze voorzieningen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Bergen Norway, sustainable watermanagement Bryggen 22 Nov 2014
Parcul Natural Vacaresti, Bucharest 08 Oct 2016
The green village Algemeen 29 May 2017
Friland Denmark, Green roof 29 Jun 2017
Planned Flood Polder unissula Semarang (Angin Call) 25 Sep 2017
Floodpolder Delft 18 Nov 2017
The Water Hub:Bringing Innovation & Development Together 29 Nov 2017
Project '' infiltrerende stad' met Floodfighting: full scale testing of permeable pavement and bio-swales 15 May 2018
XRF research Vintage Swales 04 Jun 2018
SuDS fieldlab research ClimateCafe Groningen 11 Oct 2018
Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab (5G) 18 Oct 2018
Energieproeftuin in Berkum 24 Jan 2019
Energie Neutrale IJsselkade 24 Jan 2019
Proeftuin de Luwte 24 Jan 2019
Oranjekwartier Deventer 19 Feb 2019