Klimaatbestendig Klapwijk, Pijnakker

Other categories

(Not yet visited)

Created at: 08 Nov 2019

Description

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes. De visie

Alle informatie die we de afgelopen maanden bij wijkbewoners en diverse organisaties hebben opgehaald, vormde input voor de visie Klimaatbestendig Klapwijk. De visie is nu klaar en vastgesteld door het college. In de visie staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor de herinrichting van Klapwijk. U vindt de visie op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl.


Samenvatting (Dutch description)

De openbare ruimte in de wijk Klapwijk in Pijnacker is ernstig verzakt, op sommige plekken zelfs 70 cm. Hierdoor werkt de riolering minder goed. Daarom wil de gemeente in 2020 starten met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en heviger regenbuien en lange droge periodes. De visie

Alle informatie die we de afgelopen maanden bij wijkbewoners en diverse organisaties hebben opgehaald, vormde input voor de visie Klimaatbestendig Klapwijk. De visie is nu klaar en vastgesteld door het college. In de visie staan alle uitgangspunten die van belang zijn voor de herinrichting van Klapwijk. U vindt de visie op de website www.klimaatbestendigklapwijk.nl.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

climatescan

• Submitted 715 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 715 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →