Eva Lanxmeer

Do It Yourself - Urban Farming

Eco Villages

Created at: 30 Sep 2015

Description

Als een particulier initiatief startte begin jaren 90 het project EVA-Lanxmeer in Culemborg. Streven was de ontwikkeling van een duurzame en milieubewuste samenleving. EVA-Lanxmeer is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk en internationaal voorbeeld voor duurzame stedenbouw, waarbij ook de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan.

EVA-Lanxmeer is een coproductie van de gemeente Culemborg en Stichting E.V.A. (Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies). Voor het ontwerpen en ontwikkelen van de stedenbouwkundige plannen zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

inventarisatie van de Genius Loci: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten blijven en/of versterkt kunnen worden het zoveel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur optimale inbedding van duurzame, waterhuishouding en duurzame energievoorziening in het stedenbouwkundig plan ontwerpen van ontmoetingsplekken en voorwaarden scheppen voor eigen initiatieven van bewonersparticipatie van toekomstige bewoners en gebruikers bij ontwerp en beheer van de wijk. [EVA-Lanxmeer, 2012]

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Urban Agriculture projects →