Ecomunitypark bedrijventerrein Oosterwolde

Do It Yourself - Urban Farming

Business Park/Sustainable Entrepreneurship

Eco Villages

(Not yet visited)

Created at: 10 Sep 2015

Description

Ecomunity: uniek ecologisch werklandschap

Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap, en het delen van kennis en facilteiten centraal staan. Niet in Silicon Valley, maar gewoon in Oosterwolde. Tien jaar lang hebben verschillende partijen in Noord-Nederland intensief samengewerkt aan de realisatie van zo n werklandschap, dat de naam Ecomunitypark gekregen heeft. Het wordt een van de mooiste werklandschappen die Nederland rijk is, met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit: 55% van het gebied bestaat uit groen en water en slechts 45% wordt bebouwd. Die ruimtelijke kwaliteit biedt bedrijven de kans zich te onderscheiden, inhoud te geven aan duurzaamheid en te werken in een hoogwaardige werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Maar vooral ook een plek waar innovatie optimaal gestimuleerd wordt en vrij baan krijgt.

Broedplaats voor samenwerking en vernieuwing Het kloppend hart van Ecomunitypark wordt het Ecomunity Center. Dat is de plek waar MKB-bedrijven en kennisinstellingen intensief samenwerken en aan de slag kunnen gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de verbetering van bedrijfsprocessen. Voor het onderwijs biedt Ecomunitypark de unieke gelegenheid om in een bedrijfsmatige omgeving onderwijsdoelstellingen vorm en inhoud te geven. Zo sluiten onderwijs en bedrijfsleven perfect op elkaar aan: het bedrijfsleven profiteert van de structuur en denkkracht van kennisinstellingen, het onderwijs put uit de nieuwste kennis en inzichten uit bedrijven. Concreter kan het bijna niet.

Ecomunitypark:

  • is een uniek werklandschap met een geweldige ruimtelijke kwaliteit (55% bestaat uit groen en water),
  • is gericht en ingericht op het delen van kennis en ervaring tussen verschillende partijen,
  • helpt mee aan de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen,
  • draagt bij aan welzijn en inzetbaarheid van mensen,
  • draagt bij aan leefbaarheid en regionale ontwikkeling. http://www.ecomunitypark.com/

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Urban Agriculture projects →