Dijkverbreding en drijvend voetpad t.b.v. waterveiligheid

Other categories

Created at: 26 Feb 2016

Description

Aan de Pannekoekendijk, Katerdijk en Harm Smeengekade is de dijk veranderd; de dijk is extra breed gemaakt en er zijn bomen op geplaatst. Hierdoor wordt ingespeeld op de hogere waterstanden die klimaatverandering met zich meebrengt. De bomen zorgen voor verkoeling op warme dagen. Een drijvend voetpad is geplaatst, wat kan meebewegen met de (hogere) waterstanden. Ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en waterveiligheid zijn in één profiel gerealiseerd. Initiatiefnemer is de gemeente Zwolle.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →