Potmarge, leeuwarden 2000

Other categories

Created at: 10 Sep 2015

Description

Al vroeg in de Middeleeuwen ontwaterde de Potmarge de veengebieden ten zuidoosten van Leeuwarden. Ter hoogte van de plaats waar Leeuwarden tot ontwikkeling kwam, mondde het uit in de toenmalige Middelzee. De naam Potmarge duikt voor het eerst in de schriftelijke bronnen op in het midden van de zeventiende eeuw, maar zal veel ouder zijn. De naam duidt op de aanwezigheid van zowel veenputten (pot) als de zee en stilstaand water (marge). Vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelde zich dicht bij de oude kern van Leeuwarden langs De Ee en Het Vliet een flinke bedrijvigheid. Bij de Potmarge gebeurde dat minder. Omdat het gebied binnen de stadsgrachten van de stad Leeuwarden volgebouwd raakte, lieten de beter gesitueerden van destijds aan de noordzijde van de Potmarge buitenhuizen en tuinen (hoven) aanleggen om de stad te kunnen ontvluchten en om er groenten en bloemen te kweken. Een toegangsweg tot enige boerderijen lag destijds vanuit Leeuwarden gezien achter de tuinen en kreeg daarom de naam ‘Achter de Hoven’.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →