Westerveldse Aa - functiecombinatie

Water storage in the rural-urban fringe (waterberging in de stadsrandzone)

Created at: 26 Feb 2016

Description

In de ontwikkeling van het gebied rond de Westerveldse Aa is slim gecombineerd met functies: er is extra ruimte gecreëerd voor water om in te spelen op de klimaatverandering, er zijn natuurwaarden ontwikkeld en tevens is er een mooi wandelpad aangelegd waardoor het gebied een mooi uitloopgebied voor de stad is. Het project is uitgevoerd door het waterschap Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de gemeente Zwolle en andere private partijen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterberging stadsrand Meppel 09 Nov 2015
Westerveldse Aa - functiecombinatie 26 Feb 2016
Bologna, Giardini Margherita 07 Jul 2016
Beegden, regenwateropvangbekken 22 Jul 2016
Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) 05 Oct 2016
Duinterpen duurzaam watersysteem 10 Oct 2016
Uitbreiding boezem De Trije Pôlen 10 Oct 2016
Water storage at high river levels (hoogwaterberging bij overstromingskans) 19 Mar 2017
SCAPE | Gardens of Stene 05 Apr 2017
Waterpark Slotbossetoren 24 Apr 2017
Waterberging Lukwelpark 24 Apr 2017
Viborg, sØnæs water storage area 26 Apr 2017
weg 04 Feb 2018
Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer 05 Sep 2018
Regenwater tijdelijke opslag 14 Sep 2018