Ruimte voor de Rivier Zwolle

Room for the River (Ruimte voor de rivier)

Created at: 10 Mar 2016

Description

De stad Zwolle is verbonden met de IJssel. De karakteristieke rivier draagt bij aan de uitstraling van de entree van de sfeervolle Hanzestad. Bovendien is het rivierengebied een plek voor de Zwollenaar om te ontspannen. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Binnen het Zwolse project wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van de stad. Door ruim twee kilometer dijk zo'n 300 meter landinwaarts te verplaatsen en het aanleggen van extra 'nevengeulen' kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd.
Bij Westenholte vindt de dijkverlegging plaats (zie foto's), en het gebied rond de Scheller en Oldeneler buitenwaarden wordt tevens groots aangepakt (zie foto's).

Samenvatting (Dutch description)

s

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Ruimte voor de Rivier Zwolle 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Dalfsen 10 Jan 2018
Rhone River and human intervention 12 Apr 2019