Water pipeline beneath Marsdiep

Water piping (waterleiding)

Created at: 27 Sep 2017

Description

The new water pipeline is 4600 meters long and runs from Den Helder to Texel. The new pipeline is at 85 meters below water level and 50 meters below seabed. At this depth, erosion does not occur. So the pipeline does hardly require maintenance.
One of the two old pipelines that provide drinking water to Texel has been damaged, which threatened the drinking water supply of the inhabitants of Texel. Due to the new sustainable method this will not occur again.
The supply of drinking water is provided by the company PWN. A total 180 workers are involved in this project.
Never before has a controlled drilling like thisone been carried out. The drilling has started from two sides namely from Den Helder and Texel, thanks to the accurate GPS systems the drilling-heads went towards each other.
The pipeline was completed on the naval base of Den Helder. The pipeline is made up from units of 16 meters long tubes attached to each other.
The pipeline has been pulled through the drilling hole, after it has adjusted entirely at the right angle.
Before the existence of the new pipeline, Texel was provided with drinking water through two zinc plumbings (water pipelines) which were constructed in the 1980s.
In 2013, one of the two pipelines broke. This was caused because of a strong current that uncovered the pipeline. It also weakened the pipeline. The drilling techniques used in the 1980´s limited to the pipeline to be at a maximum depth of 5 meter in the seabed.

Samenvatting (Dutch description)

Om de inwoners van Texel van drinkwater te kunnen voorzien, is er een nieuwe waterleiding gerealiseerd. De waterleiding loopt vanaf Den Helder naar Texel en is 4600 meter lang. De waterleiding ligt op een diepte van 85 meter onder het waterpeil (waarvan 50 meter onder de zeebodem). Dit heeft als positief effect dat er geen erosie plaatsvindt, waardoor er nauwelijks tot geen onderhoud nodig is. In het verleden is één van de twee waterleidingen een keer beschadigd waardoor de drinkwatervoorziening van de Texelaars in gevaar kwam. Dankzij deze duurzame methode zal dit niet meer kunnen gebeuren.
De drinkwatervoorziening is aangebracht door het bedrijf PWN. In totaal hebben er 180 mensen meegewerkt aan het project. Nog nooit eerder is er over zon grote afstand een gestuurde boring verricht. De boring werd vanaf twee kanten gestart, namelijk vanaf Den Helder en Texel. Dankzij nauwkeurige GPS-systemen zijn de boringen naar elkaar toegestuurd. De pijpleiding werd op de marinebasis van Den helder gereed gemaakt. De pijpleiding is opgebouwd uit buizen van 16 meter die aan elkaar zijn bevestigd. Toen de pijpleiding in zijn geheel en onder de juiste hoek klaar lag, is de pijpleiding in zijn geheel door het boorgat getrokken.
Voordat de leiding was aangelegd werd Texel voorzien van drinkwater door twee zinkers (waterleiding) die aangelegd zijn in de jaren 80. In het jaar 2013 is één van deze leidingen gebroken. Dit werd veroorzaakt door een sterke stroming die de leiding had bloot gespoeld en verzwakt. Met de technieken die men toendertijd had kon er slechts vijf meter de zandbodem ingegraven worden.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Water pipeline beneath Marsdiep 27 Sep 2017
Open concrete channel 23 Mar 2018