Waterhergebruik Wildlands Emmen

Other categories

Created at: 19 Feb 2017

Description

Sinds eind maart 2016 is Wildlands Adventure Zoo Emmen geopend. Dit nieuwe belevingspark is gevestigd op het grondwaterbeschermingsgebied van drinkwaterproductiestation Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en bevat een groot aantal dierenverblijven met waterpartijen. WMD en WLN stonden voor de uitdaging om binnen het park met een beperkt budget waterkringlopen te realiseren. Uitgangspunt was maximale kringloopsluiting en een minimaal gebruik van chemicali�n. Verder diende de zuivering bij voorkeur centraal plaats te vinden in de al bestaande Waterfabriek. Een grote onbekende bij het ontwerp van het waterzuiveringssysteem was de vuilbelasting; hoeveel vuil komt er nu eigenlijk in de verschillende waterpartijen terecht? Het antwoord op die vraag verschilde per diersoort en dus per waterpartij. Vervolgens was de vraag welke waterzuivering en welke capaciteit nodig is om te bereiken dat het welzijn van de dieren gegarandeerd is en het doorzicht van het water voldoet aan de eisen. Het resultaat is een robuuste en vooral flexibele zuivering waarbij al het water snel wordt ontdaan van het grootste deel van de vervuiling en een deelstroom verdergaand wordt gezuiverd in de centrale Waterfabriek. Per waterpartij is gekozen voor de best toepasbare zuiveringstechniek. In totaal wordt er in de centrale Waterfabriek per uur 1.300 m3 water gezuiverd, jaarlijks meer dan 11 miljoen m3.


Samenvatting (Dutch description)

Sinds eind maart 2016 is Wildlands Adventure Zoo Emmen geopend. Dit nieuwe belevingspark is gevestigd op het grondwaterbeschermingsgebied van drinkwaterproductiestation Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) en bevat een groot aantal dierenverblijven met waterpartijen. WMD en WLN stonden voor de uitdaging om binnen het park met een beperkt budget waterkringlopen te realiseren. Uitgangspunt was maximale kringloopsluiting en een minimaal gebruik van chemicali�n. Verder diende de zuivering bij voorkeur centraal plaats te vinden in de al bestaande Waterfabriek.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →