Poptahof, Delft

Stormwater on private property (Regenwater op eigen terrein)

Created at: 29 Sep 2015

Description

De Poptahof is aangesloten op het grotere watersysteem van de Hoge- en Lage Abtswoudse polder. Er wordt onderzocht of de noodzakelijke inlaat vanuit de boezem kan worden gezuiverd in een helofytenfilter. Op verschillende plekken in de Abtswoudse polder worden natuurlijke zuiveringen aangebracht. Dit soort vochtgebieden hebben ook een functie voor natuurontwikkeling, educatie en recreatie. In de gerenoveerde flats en nieuwbouwappartementen zijn uiteraard waterbesparende armaturen aangelegd.

Uiteindelijk is in de Poptahof 8% (was oorspronkelijk slechts 3%) oppervlaktewater gerealiseerd en is een peilstijging van 40 cm acceptabel conform de eisen van het Hoogheemraadschap Delfland.

De aanleg van de waterspeeltuin en de watervlakten maakt van de eerder eentonige en weinig gebruikte grasvlakte een echt speel- en leefgebied. De Poptahof heeft door de aanleg van de waterelementen een multifunctionele, stedelijke, goed bruikbare en aantrekkelijke groene ruimte gekregen.

Samenvatting (Dutch description)

Poptahof, Delft

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Wadi, Leurikslaan 11 Jun 2015
Poptahof, Delft 29 Sep 2015
Taipei tech Multiple uses 18 Nov 2015
Rain garden in the London Wetland Centre 02 Jan 2017
Rain garden in the London Wetland Centre 02 Jan 2017
Bijna geheel gescheiden riolering Vught, regels en subsidie (Separate sewerage system rules en subsidy) 19 Mar 2017
Vegetated pond 07 May 2017
W-Concrete playground 11 May 2017
Steenbreek geveltuinen kampen 05 Jun 2017
Regenwater naar oppervlakte water 13 Sep 2018
Regenwater afvoer schuin dak in grindput 13 Sep 2018
Regenwater afvoer schuin dak in waterbergingskratten 13 Sep 2018
Waterberging vanaf kassen 13 Sep 2018
Rain drainage 25 Sep 2018
Regenwater uit pijp en grindkoffer 28 Nov 2018