Project Hallumer Ryt - Gemaal Vijfhuizen

Other categories

Created at: 08 Sep 2017

Description

Het project bestaat uit:

  • Boezemvaart die deels een verbreding is van de bestaande Hallumerhoeksterfeart en deels een nieuw te graven vaart.

  • Nieuwe Poldervaart aan de zuidzijde van de Westerhúslânne die aansluit op de hoofdwatergang in combinatie met een wegverbreding van de Westerhúslânne.

  • Fietspad vanaf de Koedijk naar de Noorderleegsteroprit met een fietsbrug over de nieuwe vaart.

  • De Noorderleegsteroprit wordt ingericht voor landbouw- en fietsverkeer.

  • Gemaal (visueel aantrekkelijk) in de zeedijk nabij de Westerhúslânne.

  • Vispassage in het gemaal tussen de Friese Boezem en de Waddenzee.

  • Afwateringsvaart buitendijks die overgaat in een slenk door een nieuw te verkwelderen gebied en zoet-zout overgang van circa 33 hectare.

  • Nieuwe kaden aan weerszijden van de afwateringsvaart en de slenk die aansluiten op zowel de primaire kering als de bestaande Lontdijk. Via een doorbraak in de Lontdijk kan het water verder afstromen naar de Waddenzee

  • Maatregelen in het te verkwelderen gebied vanwege het nieuwe overgangsgebied tussen zout en zoet water. Dit ten behoeve van vogels en ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering (veeveiligheid, drinkwatervoorziening). 

  • Visdrempelconstructie aangelegd tussen de slenk en de afwateringsvaart ten behoeve van de vismigratie.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Lars Brouwer

• Submitted 79 projects

View all 79 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →