Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

Water storage in the rural-urban fringe (waterberging in de stadsrandzone)

Created at: 05 Sep 2018

Description

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg.

Samenvatting (Dutch description)

De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Dit nieuwe gebied gaat u niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied opleveren, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Zo gaan we zuinig om met de geringe beschikbare ruimte in Zuid-Holland.

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De werkzaamheden zijn gestart in het eerste half jaar van 2017 en de oplevering is gepland in 2020.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Peter vd Mark

• Submitted 9 projects

View all 9 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterberging stadsrand Meppel 09 Nov 2015
Westerveldse Aa - functiecombinatie 26 Feb 2016
Bologna, Giardini Margherita 07 Jul 2016
Beegden, regenwateropvangbekken 22 Jul 2016
Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) 05 Oct 2016
Duinterpen duurzaam watersysteem 10 Oct 2016
Uitbreiding boezem De Trije Pôlen 10 Oct 2016
Water storage at high river levels (hoogwaterberging bij overstromingskans) 19 Mar 2017
SCAPE | Gardens of Stene 05 Apr 2017
Waterpark Slotbossetoren 24 Apr 2017
Waterberging Lukwelpark 24 Apr 2017
Viborg, sØnæs water storage area 26 Apr 2017
weg 04 Feb 2018
Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer 05 Sep 2018
Regenwater tijdelijke opslag 14 Sep 2018