Beegden, regenwateropvangbekken

Water storage in the rural-urban fringe (waterberging in de stadsrandzone)

Created at: 22 Jul 2016

Description

Op bijgevoegde foto is rechts de inlaatconstructie te zien (V-vorm), de overloop water gaat door de dwarskade via een duiker door de kade van RWS naar het buitengebied.
Het bekken heeft een waakhoogte van 1 meter boven de normale waterstand en kan hierdoor 3.500 m3 extra water tijdelijk bergen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 772 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 772 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterberging stadsrand Meppel 09 Nov 2015
Westerveldse Aa - functiecombinatie 26 Feb 2016
Bologna, Giardini Margherita 07 Jul 2016
Beegden, regenwateropvangbekken 22 Jul 2016
Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) 05 Oct 2016
Duinterpen duurzaam watersysteem 10 Oct 2016
Uitbreiding boezem De Trije Pôlen 10 Oct 2016
Water storage at high river levels (hoogwaterberging bij overstromingskans) 19 Mar 2017
SCAPE | Gardens of Stene 05 Apr 2017
Waterpark Slotbossetoren 24 Apr 2017
Waterberging Lukwelpark 24 Apr 2017
Viborg, sØnæs water storage area 26 Apr 2017
weg 04 Feb 2018
Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer 05 Sep 2018
Regenwater tijdelijke opslag 14 Sep 2018
Bergingskelder hwa 06 May 2019
Erve Brandemaat Enschede 07 May 2019
Verticale infiltratie Deventer 07 May 2019
Oranjeplein 15 May 2019
End of Open Stormwater system Vastra Hamnen Skola - Malmo 11 Jun 2019
End of Open Stormwater system Vastra Hamnen Malmo 11 Jun 2019
Water storage playground 12 Jun 2019
Storage pond 12 Jun 2019
Water pond 12 Jun 2019