Súd Ie (en Wetterfront Dokkum)

Water storage in the rural-urban fringe (waterberging in de stadsrandzone)

Created at: 05 Oct 2016

Description

Het project Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) combineert ecologische opgaven met economische opgaven. In het project wordt de Súd Ie bevaarbaar gemaakt voor Dm-klasse boten. Hiervoor dient de Súd Ie te worden opgewaardeerd. Dit wordt onder andere gedaan door de oevers van Súd Ie over een lengte van 8,5 km natuurvriendelijke oevers in te richten en paaiplaatsen aan te leggen. Naast het ecologische effect op onderwaterplanten en vissen, draagt dit ook bij aan de klimaatopgave omdat op veel plekken de natuurvriendelijke oever landinwaarts wordt aangelegd: er wordt extra open water gecreëerd.

Verder worden een sluis, een stuw en een gemaal vispasseer gemaakt, waardoor de Súd Ie en het achterliggende gebied toegankelijk worden gemaakt voor vissen die migreren tussen zoet en zout water. Tevens wordt vanuit het project gekeken hoe de landbouwkundige functie in de laag gelegen polder De Kolken Noord gehandhaafd kan blijven.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Arniek Doornbos

• Submitted 25 projects

View all 25 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterberging stadsrand Meppel 09 Nov 2015
Westerveldse Aa - functiecombinatie 26 Feb 2016
Bologna, Giardini Margherita 07 Jul 2016
Beegden, regenwateropvangbekken 22 Jul 2016
Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) 05 Oct 2016
Duinterpen duurzaam watersysteem 10 Oct 2016
Uitbreiding boezem De Trije Pôlen 10 Oct 2016
Water storage at high river levels (hoogwaterberging bij overstromingskans) 19 Mar 2017
SCAPE | Gardens of Stene 05 Apr 2017
Waterpark Slotbossetoren 24 Apr 2017
Waterberging Lukwelpark 24 Apr 2017
Viborg, sØnæs water storage area 26 Apr 2017
weg 04 Feb 2018
Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer 05 Sep 2018
Regenwater tijdelijke opslag 14 Sep 2018