weg

Water storage in the rural-urban fringe (waterberging in de stadsrandzone)

Created at: 04 Feb 2018

Description

Om deze wateroverlast aan te pakken, legt de gemeente tot 2048 in verschillende gebieden zogenaamde 'blauwe aders' aan. Dit is een extra riool wat zorgt voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze rioolbuis is groter dan de rioolbuis voor het afvoeren van afvalwater naar de rioolwaterzuivering.

Het regenwater dat via de Blauwe Aders wordt afgevoerd, gaat naar de gebieden buiten de stad waar het wordt verzameld. Dit water kan dan weer gebruikt worden om watertekorten aan te vullen voor de natuur en de landbouw of voor recreatie.

Samenvatting (Dutch description)

weg

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Kris castricum

• Submitted 2 projects

View all 2 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterberging stadsrand Meppel 09 Nov 2015
Westerveldse Aa - functiecombinatie 26 Feb 2016
Bologna, Giardini Margherita 07 Jul 2016
Beegden, regenwateropvangbekken 22 Jul 2016
Súd Ie (en Wetterfront Dokkum) 05 Oct 2016
Duinterpen duurzaam watersysteem 10 Oct 2016
Uitbreiding boezem De Trije Pôlen 10 Oct 2016
Water storage at high river levels (hoogwaterberging bij overstromingskans) 19 Mar 2017
SCAPE | Gardens of Stene 05 Apr 2017
Waterpark Slotbossetoren 24 Apr 2017
Waterberging Lukwelpark 24 Apr 2017
Viborg, sØnæs water storage area 26 Apr 2017
weg 04 Feb 2018
Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer 05 Sep 2018
Regenwater tijdelijke opslag 14 Sep 2018