waterberging kruislaan Amsterdam (steenwol)

Other categories

Created at: 29 Apr 2020

Description

The municipality of Amsterdam and Waternet have set up the Amsterdam Rainproof platform with the aim of increasing Amsterdam s resilience to increasingly frequent rainstorms. Amongst other things, Waternet is responsible for the circulation of rain and waste water in Amsterdam. Making the city more climate-resistant was also one of the challenges facing the Accommodation of special groups project in Amsterdam. In this project, Iv-Infra provided the engineering to develop several locations within the city limits to make them suitable for construction and accommodation for a maximum period of 10 years. Each location is a project in itself, in which Iv-Infra fine-tunes the designs with the municipality, utility companies, housing corporations, the building contractor constructing the temporary residences and the civil contractor responsible for the layout of its public spaces.


Samenvatting (Dutch description)

Land en Water (Bijlage): Bij het project aan de Kruislaan in Amsterdam is uit variantenonderzoek gebleken dat tijdelijke, ondergrondse buffering van hemelwater de meest efficiƫnte en goedkoopste oplossing is. Het ondergrondse systeem is na tien jaar weer geheel herbruikbaar. De gemeenteAmsterdam enWaternet hebben het platform 'AmsterdamRainproof' opgezet met als doeI om Amsterdam bestand te maken tegen de steedsvakervoorkomende hoosbuien. Waternet is onder andere verantwoordelijk voor de kringloop van hemel- en afvalwater in Amsterdam. Het beter klimaatbestendig makenvan de stad was ook een van de uitdagingen binnen het project 'Huisvesting bijzondere groepen' in Amsterdam. Bij dezeopdracht verzorgt Iv-Infra de engineering van het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties binnen de gemeentegrenzenom woonruimte voor een periode van maximaal tien jaar te realiseren. Elkelocatie is hierbij een project op zich, waarbij ontwerp nauw wordt afgestemd met de gemeente,de nutsbedrijven,de woningbouwcoƶperaties,de bouwaannemer van de tijdelijke woningen en de civiele aannemer die

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

climatescan

• Submitted 490 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 490 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →