Infiltratieveld

Subsurface infiltration (Ondergrondse infiltratie )

Created at: 16 Sep 2018

Description

Infiltratieveld Cranevelt

Samenvatting (Dutch description)

't Cranevelt is in de jaren vijftig op de stuwwal van de \/eIuwe gebouwd, het grondwater bevindt zich vele meters onder het maaiveld. Reeds bij de bouw is een gescheiden rioolstelsel aangelegd, het hemelwater werd via een lange afvoerleiding op de St. Jansbeek geloosd. Deze leiding is ingekort en bovenstrooms van de beek zijn (in het naar de beek hellende) gebied vijf ondieptes getrapt aangelegd. Het water stroomt erin via een inloopput, als het waterpeil tot ongeveer 0.40 m gestegen is, loopt het via een tweede put naar een volgende infiltratieondiepte. Rondom deze ondieptes zijn dammetjes aangebracht zodanig dat het water er niet overheen stroomt. Het in de ondieptes achterblijvende water wordt ter plekke in de bodem geïnfiltreerd. De verwachting is dat het geïnfiltreerde water uiteindelijk langs de St. Jansbeek via de sprengkoppen weer als kwel naar boven komt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Anne Melse

• Submitted 4 projects

View all 4 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
De Vliert, Den Bosch 22 Nov 2014
Realisatie waterbergingskelder tegen wateroverlast. 22 Nov 2014
Berging en bezinkbassin Pompplein 22 Nov 2014
Zakputten strandboulevard Egmond aan Zee 22 Nov 2014
Amsterdam infiltratiekratten en wadi (Infiltratieproef Stadstuin Overtoom) 28 Nov 2014
Amsterdam, IT Riool 29 Nov 2014
Eindhoven, infiltratie runstraat 5 juni 2007 29 Nov 2014
Infiltratie kratten 01 Dec 2014
Berg en infiltratie voorziening Jan Dirk z´n Dal 05 Jan 2015
IT riolering, Groningen 19 Apr 2015
Wadi, Zuiderval Kotmanpark 11 Jun 2015
Miro terrein 11 Jun 2015
Inpassen in omgeving: Infiltratieriolering aanleggen 26 Feb 2016
Oude Mars 26 Feb 2016
Rioolaanleg en renovaties 26 Feb 2016
Infiltreren met weinig ruimte 26 Feb 2016
Water infiltration 08 Mar 2017
Afkoppelen particulier terrein 28 Mar 2017
Ondergrondse berging 03 Apr 2017
Kratten infiltratie en wadi met speeltuin 03 Apr 2017
iniltratiekelder Zuiderhout 24 Apr 2017
W-Effective adjustment to solve streetfloodings 11 May 2017
W-Infiltration failure 11 May 2017
W-Failing infiltration 11 May 2017
W-effective infiltration 11 May 2017
Verticale infiltratie 21 Jul 2017
Infiltratie bollen Abersonplein Warnsveld 05 Feb 2018
Infiltratie bollen Abersonplein Warnsveld 05 Feb 2018
Bufferblock in de Waterstraat, waterberging / ondergrondse infiltratie 17 Mar 2018
Aanleg infiltratie en bergingsriool 23 Mar 2018
Boldershof, ruimtelijke klimaatadaptatie: IT riool Amersfoort 24 May 2018
Regenbestendig skatepark de Yard 09 Jun 2018
Herinrichting Breestraat, Beverwijk 19 Jun 2018
Afkoppelen Plutolaan/ Zonneplein 27 Jul 2018
Lade School, Trondheim 03 Aug 2018
Lade School, Trondheim in Norway 08 Aug 2018
Schotstuene infiltration 15 Aug 2018
Antal tijdens wateropleidingen 04 Sep 2018
Training Wateropleidingen 04 Sep 2018
De haven 13 Sep 2018
Infiltratieveld 16 Sep 2018
Hemelwaterinfiltratie 16 Sep 2018
Infiltration trench 20 Nov 2018