Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab (5G)

proeftuin Fieldlabs

Created at: 18 Oct 2018

Description

De Proeftuin klimaatadaptatie is een plaats waar Onderwijs, Onderzoek, Ondernemerschap en Overheid binnen klimaatadaptatie in het Noorden op een locatie samenkomen. Het doel van deze samenwerking is het verder ontwikkelen- en onderzoeken van de langdurige werking van nieuwe klimaatadaptieve maatregelen om zo de klimaatbestendigheid van de regio blijvend te kunnen vergroten.
Deze verklaring vormt het begin van een samenwerking gericht op het ontwikkelen van proeftuin klimaatadaptatie en tracht om niet limiterend te zijn voor de (nieuwe) deelnemers. Na ondertekening beginnen de partners een structurele samenwerking om een Proeftuin voor klimaatadaptatie te gaan realiseren. De partners ontwikkelen samen met elkaar en mogelijke nieuwe partners allereerst een proeftuin waarin klimaatadaptatie in de brede zin centraal staat.
Binnen dit proces kunnen de volgende doelen gesteld worden:
I. Het ontwikkelen van een concept voor een proeftuin waarin klimaatadaptatie in de brede zin wordt tentoongesteld en onderzocht. Denk hierbij aan het plaatsen en onderzoeken van oplossingen voor bijvoorbeeld verzilting, extreme regenval en toenemende droogte en hitte. Door een concept te ontwikkelen waar al deze zaken samenkomen kunnen de partners een proeftuin realiseren die de klimaatvragen van zowel de regio Noord Nederland, als ver daar buiten, langdurig onderzocht kunnen worden.
II. Het vertalen van dit concept naar een fysieke proeftuin waar overheid, ondernemerschap en onderzoek/onderwijs samenkomen om de werking van gekozen oplossingen over langere termijn te monitoren en onderzoeken. Om zo samen tot nieuwe inzichten te komen die bijdragen aan het vergroten van de Noordelijke klimaatbestendigheid.
III. Het blijvend evalueren van de proeftuin om ervoor te zorgen dat de onderzochte technieken en maatregelen blijven passen bij de vragen die er in Noord Nederland leven. Dit met het doel om over de langere periode relevante veranderingen in wensen of nieuwe innovaties een plek te kunnen geven in de proeftuin. Het stimuleren van innovaties en ondernemerschap in de regio.

Samenvatting (Dutch description)

Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Bergen Norway, sustainable watermanagement Bryggen 22 Nov 2014
Parcul Natural Vacaresti, Bucharest 08 Oct 2016
The green village Algemeen 29 May 2017
Friland Denmark, Green roof 29 Jun 2017
Planned Flood Polder unissula Semarang (Angin Call) 25 Sep 2017
Floodpolder Delft 18 Nov 2017
The Water Hub:Bringing Innovation & Development Together 29 Nov 2017
Project '' infiltrerende stad' met Floodfighting: full scale testing of permeable pavement and bio-swales 15 May 2018
XRF research Vintage Swales 04 Jun 2018
SuDS fieldlab research ClimateCafe Groningen 11 Oct 2018
Proeftuin Klimaatadaptatie/Northen Initiative Fieldlab (5G) 18 Oct 2018
Energieproeftuin in Berkum 24 Jan 2019
Energie Neutrale IJsselkade 24 Jan 2019
Proeftuin de Luwte 24 Jan 2019
Oranjekwartier Deventer 19 Feb 2019
toekomstige Proeftuin Tilburg 05 Apr 2019
Erve Brandemaat Enschede 07 May 2019