Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Reevediep

Opportunities for adaptation (Kansen voor adaptatie)

Created at: 10 Mar 2016

Description

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. De hoogwatergeul 'Het Reevediep' draagt (samen met de zomerbedverlaging van de IJssel tussen de Molenbrug en Eilandbrug) bij aan een grotere waterveiligheid in de regio. Tegelijkertijd levert deze maatregel een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied tussen Zwolle en Kampen.
Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwaterpieken op de IJssel af te voeren naar het IJsselmeer via het Dronter- en Vossemeer. Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, wordt aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul worden dijken aangelegd. Om ervoor te zorgen dat hoogwater niet onbedoeld in het Drontermeer terecht komt, wordt in het zuidelijke deel van het Drontermeer een dam aangelegd.

Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier in het deltagebied van de IJssel over enkele jaren volop genieten van nieuwe (natte) natuur, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep, voorzien van een vaargeul en aanlegsteigers voor de recreatievaart, is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad.
De plannen bieden, kortom, mogelijkheden om in de toekomst een waterrijk woonmilieu te realiseren, waar mensen prettig kunnen leven en ontspannen.


Bron: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-ijsseldelta/

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Suikerbuurt Climate Resilience Study 07 Sep 2015
Mogelijkheid tot bandverlaging 29 Sep 2015
Proefvakken stedelijk water 04 Nov 2015
Inpassen in omgeving: rijbaanverlaging 26 Feb 2016
Overloop naar buitengebied 26 Feb 2016
Communicatie met golftegels 26 Feb 2016
Particulieren stimuleren om af te koppelen 26 Feb 2016
Rekening houden met hogere waterstanden in de bouw 26 Feb 2016
Geluidswal en veiligheid rond Stadshagen 26 Feb 2016
MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP) 26 Feb 2016
Rivierboulevard 01 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - De Worp 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Bolwerksplas 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Ossenwaard 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Spoorbrug 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Zandweerdplas en Jachthaven 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Stobbenhank en Munnikenhank 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Terp van Brouwer 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Hengforderwaarden 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Reevediep 10 Mar 2016
Better Wetter 27 Sep 2016
Attack storm water flooding together with residents 04 Apr 2017
W-fountain 11 May 2017
Salt Farm 28 Sep 2017
Lisse rond 13 Sep 2018
Lisse rond 13 Sep 2018
workshop climatescan at GCA 05 Feb 2019
Polderdak 06 Jun 2019