Ruimte voor de Rivier Deventer

Opportunities for adaptation (Kansen voor adaptatie)

Created at: 10 Mar 2016

Description

Om de kans op overstromingen langs de rivier de IJssel te verminderen, is het nodig het IJsselwater bij hoogwater sneller af te voeren. Bij Deventer vinden hiervoor verschillende vergravingen plaats, waarbij de IJssel aan weerszijden meer ruimte krijgt. Deze noodzakelijke maatregelen dragen ook bij aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het uiterwaardgebied waarin de rivierverruiming plaatsvindt heeft in totaal een lengte van bijna tien kilometer. Specifieke projecten van Ruimte voor de Rivier Deventer zijn ook op Climatescan weergegeven.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Suikerbuurt Climate Resilience Study 07 Sep 2015
Mogelijkheid tot bandverlaging 29 Sep 2015
Proefvakken stedelijk water 04 Nov 2015
Inpassen in omgeving: rijbaanverlaging 26 Feb 2016
Overloop naar buitengebied 26 Feb 2016
Communicatie met golftegels 26 Feb 2016
Particulieren stimuleren om af te koppelen 26 Feb 2016
Rekening houden met hogere waterstanden in de bouw 26 Feb 2016
Geluidswal en veiligheid rond Stadshagen 26 Feb 2016
MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP) 26 Feb 2016
Rivierboulevard 01 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - De Worp 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Bolwerksplas 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Ossenwaard 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Spoorbrug 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Zandweerdplas en Jachthaven 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Stobbenhank en Munnikenhank 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Terp van Brouwer 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier Deventer - Hengforderwaarden 10 Mar 2016
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta - Reevediep 10 Mar 2016
Better Wetter 27 Sep 2016
Attack storm water flooding together with residents 04 Apr 2017
W-fountain 11 May 2017
Salt Farm 28 Sep 2017
Lisse rond 13 Sep 2018
Lisse rond 13 Sep 2018
workshop climatescan at GCA 05 Feb 2019
Polderdak 06 Jun 2019