Waterlus Rooseveltsingel

Cultural Heritage (Cultureel Erfgoed)

Created at: 05 Apr 2017

Description

Het Bewonersplatform Rooseveltsingel in Wageningen heeft bereikt dat de Rooseveltweg vanaf 2007 is veranderd in een Rooseveltsingel:
* Een verkeersveilige hoofdroute voor langzaam verkeer
* Een deel van het asfalt is vervangen door groen en een singel
* Een singel die weer helder stromend water aanvoert naar de stadsgracht. Het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool.
   Dat gaat riooloverstort tegen.
Zo is een groene fiets- en wandelboulevard ontstaan voor alle Wageningers, en een leefbare omgeving voor de omwonenden.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Tom van Bezooijen

• Submitted 3 projects

View all 3 projects by this author →

Downloads


Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Social and Economic Value focus topic.

Project Created
Weiwerd Delfzijl, archeologie en watermanagement 10 Dec 2014
Motte Montferland at Zeddam, archeology and watermanagement 10 Dec 2014
Vlaardingen, archeologie en watermanagement 10 Dec 2014
Leidse Rijn, archeologie en watermanagement 10 Dec 2014
Tønsberg, Noorwegen 10 Dec 2014
cultural heritage Harstad 03 Feb 2016
Waterlus Rooseveltsingel 05 Apr 2017
SCAPE | Zwin Nature Parc 14 Apr 2017
Heritage & Culture 07 Mar 2019
Mill district Gotenborg 09 Apr 2019
Urbanuskerk Amstelveen 09 Jun 2019