Den Bosch - Oppervlakkig afstromen, wijk Groote Wielen

Hollow gully free roads (Dutch: kolkloze wijk)

Created at: 05 Jan 2017

Description

Het plangebied van De Groote Wielen valt onder het stroomgebied van waterschap Aa en Maas. In het
stedenbouwkundig ontwerp van De Groote Wielen is reeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de acht
beleidsuitgangspunten van het waterschap. Het stedenbouwkundig ontwerp is vertaald in het voorliggende
bestemmingsplan 'De Groote Wielen'. Hieronder is beschreven hoe met de verschillende wateraspecten
wordt omgegaan. Dit is een korte samenvatting van het Waterhuishoudingsplan Als bijlage bij de toelichting
is het Basiswaterlopenplan De Groote Wielen gevoegd.
In De Groote Wielen worden vuil water en regenwater gescheiden van elkaar. Voor het vuilwater wordt een
apart systeem aangelegd. Dit water wordt verzameld en gaat via pompinstallaties naar het rioolgemaal in
Broekland. Dit gemaal pompt het water naar de rioolwaterzuivering in Ooijen.
60

De Groote Wielen heeft een gesloten watersysteem voor al het andere water niet zijnde huishoudelijk of
industriële afvalwater. Dit betekent dat al het regenwater en kwelwater in normale omstandigheden in het
gebied opgenomen wordt, daar opgeslagen en verdampt of verdwijnt via de ondergrond. Voor de nieuwe
stedelijke ontwikkeling en bijbehorende verhardingstoename is ruimte voor water nodig wanneer heftige
neerslag zorgt voor snelle afstroming en peilstijgingen. Deze zogenaamde wateropgave is in de planvorming
meegenomen, en verwerkt in verschillende delen in het plangebied. Deze delen zijn hieronder beschreven.
In totaal is gerekend op een verhardingstoename van 156 ha; dit levert een bergingsopgave van ruim 62
duizend kubieke meter. In het plan wordt ca. 48 ha open water gerealiseerd, inclusief de Centrale Plas van
24 en 9 ha. Hiermee kan, bij een toegestane peilstijging van 30 cm, ruim voldoende water worden geborgen;
ca. 144 duizend kubieke meter. Hieruit blijkt dat ook buien met een grotere herhalingstijd dan T = 10 in het
systeem zelf geborgen kunnen worden.
Getracht wordt om de waterkwaliteit zo goed mogelijk op peil te houden. De term zwemwater wordt
gehanteerd om een kwaliteit aan te duiden. Maar die kwaliteit moet wel gehaald worden. Om dit te bereiken
is de Watermachine ontworpen. Met de Watermachine wordt het water in beweging gehouden

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Thomas Klomp

• Submitted 43 projects

View all 43 projects by this author →

Downloads

No downloads added

Websites

No websites added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
kolkloze straat Groningen 22 Nov 2014
Malmo, Sweden with constructed wetlands in gully free area 04 Jan 2015
Stadsveld, dwarsprofiel 11 Jun 2015
Polhaarweg kolkloze straat 29 Sep 2015
Bovengrondse afvoer hemelwater Berggierslanden 09 Nov 2015
Noorderhoek Waterschoonsysteem 10 Oct 2016
Polderwijk Zuiderburen 18 Oct 2016
It Grien gescheiden systeem 18 Oct 2016
Oppervlakkig afvoeren Monnikenhuizen 21 Dec 2016
Arnhem Schuytgraaf - Oppervlakkig afvoeren 28 Dec 2016
Bovengronds afvoer regenwater Woldmeenthe 29 Dec 2016
Kolkloze wegen met wadi's in De Eilanden-West 29 Dec 2016
Den Bosch - Oppervlakkig afstromen, wijk Groote Wielen 05 Jan 2017
Almelo - bovengrondse afvoer hemelwater en wadi's 05 Jan 2017
Wierden - kolkloze wijk / oppervlakkige afvoer 09 Jan 2017
Wierden - kolkloze wijk / oppervlakkige afvoer 09 Jan 2017
Nijverdal - kolkloze wijk met opp afvoer naar wadi's 09 Jan 2017
Hollow road 14 Feb 2017
Weg 14 Feb 2017
Diverse bandverlagingsvoorbeelden Dalfsen 28 Mar 2017
Diverse bandverlagingsvoorbeelden Dalfsen 28 Mar 2017
Goot- en kolkloze klinkerweg, Westerbouwlanden te Nieuwleusen 03 Apr 2017
Oppervlakkig afvoeren Kennedylaan Raalte 03 Apr 2017
Oppervlakkig afvoeren kolkloos, parking Station Dalfsen 03 Apr 2017
W-Street floodings 11 May 2017
W-Street floodings 11 May 2017
Surface discharge 'Badkuip Tholen' 26 Jul 2017
Surface discharge 26 Jul 2017
Surface discharge 26 Jul 2017
Road as drainage 26 Jul 2017
Surface discharge 26 Jul 2017
Surface discharge 26 Jul 2017
Surface discharge 26 Jul 2017
Subsurface flow 26 Jul 2017
Dalfsen 17 Nov 2017
Wadi's Houtlaan 28 Mar 2018
Wijk Nieuw Kinderdijk in Alblasserdam 16 Sep 2018