Sarphatipark constructed wetland

Constructed wetland (Helofytenveld)

Created at: 10 Sep 2015

Description

In 2005 is het oppervlaktewater van het Sarphatipark ter hand genomen. Er was sprake van een continue toevoer van grachtenwater vanuit de Stadhouderskade (feitelijk Amstelwater). Via het gemaalgebouw dat in het park staat, werd het water vervolgens terug gepompt, naar een ander deel van die gracht. De nieuwe opzet was dat het water moet gaan circuleren in het park, waarbij er een zuiveringstrap werd ingebouwd. Een samenwerkingsverband tussen het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid en ECOFYT resulteerde in het wijzigen van de eerste vijver in een helofytenfilter. In dit geval een waterverzadigd, horizontaal doorstroomd helofytenfilter, overigens wel met instandhouding van een stukje oppervlaktewater. In het ontwerp is goed rekening gehouden met de sfeer van het park, alsook met de daar gebruikte technieken en materialen. Het filter moest vooral onopvallend zijn werk doen. De waterkwaliteit was vrij laag; in de vijvers was zeer veel vis en in het park leven zeer veel watervogels. De bezoekers voeren, ondanks de borden die verzoeken om dat niet te doen, in grote getale de eendjes, ganzen en waterhoentjes, etc. Er is dus sprake van een enorme eutrofi�ring van het water. Met de bouw van het filter is er gebaggerd, vis afgevangen en wat meer oeverbegroeiing toegepast. Het filter is daarna in staat gebleken om de waterkwaliteit te handhaven. Maar de nutri�nten toevoer blijft hoog, zolang de bezoekers van het park niet doordrongen raken van de noodzaak tot niet voederen. De ondergrond van het park betreft veen. De draagkracht is zeer gering. Omdat helofytenfilters niet gefundeerd kunnen worden (het kan wel, maar het vraagt zulke technische ingrepen dat het niet als interessant zou moeten worden aangemerkt), is er gekozen voor een lichtgewicht substraat. Omdat het een waterverzadigd filter zou worden was een substraat van ge�xpandeerde kleikorrels niet zo?n goede keuze. Er is gekozen voor een fijn grind van vulkanische oorsprong. Het soortelijk gewicht bleek precies in evenwicht te zijn en er is sinds 2005 dus ook geen sprake geweest van opdrijven of wegzakken van het filterbed. Waternet meet periodiek de waterkwaliteit in het park, het milieu-educatiecentrum dat in het gemaaltje in het park is gevestigd, houdt een oogje in het zeil en verricht vrijwillige hand- en spandiensten met betrekking tot het onderhoud. Het filter bestaat uit twee delen die parallel functioneren. Het totale oppervlak bedraagt � 250 m� , het nuttig volume is � 310 m� en per dag wordt er tot 94.500 liter water behandeld. Bij te lage watertemperaturen slaat het systeem vanzelf af.

Samenvatting (Dutch description)

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Downloads

No downloads added

Related projects

Below you will find projects from the same category. Please click here to view all projects related to the Water focus topic.

Project Created
Waterspeelplaats: Parkwijk, Winschoten 22 Nov 2014
Helofytenveld: Kardingerplas 22 Nov 2014
Helofytenfilter voor Zwemvijver: Zorgboederij, Westervelde 22 Nov 2014
De Oude Diep, constructed wetland Hoogeveen 22 Nov 2014
Limmen, infiltratievijver 27 Nov 2014
Amsterdam, Helofytenveld Erasmusgracht 28 Nov 2014
Heerhugowaard, stad van de zon 29 Nov 2014
DRAINAGE IMPROVEMENTS TO FACILITATE EXPANSION OF EASTERN DUNFERMLINE 29 Nov 2014
HEUCKENLOCK NATURE RESERVE A HAMBURG CASE STUDY 29 Nov 2014
Amsterdam, helofytenveld 29 Nov 2014
Lochem, helofytenveld 29 Nov 2014
Oslo, wadi / infiltration vijver 29 Nov 2014
Bergings- en infiltratie voorziening de Prins Hendrik Stichting 05 Jan 2015
constructed wetland Paris Nanterre 15 Jan 2015
Drielanden, Groningen 'helofytenveld voor afvalwater' 26 Jan 2015
Amsterdam Noord, De Ceuvel, wetlands and floating green 26 Jan 2015
Roskilde, sediment basin and constructed wetland 26 Jan 2015
Constructed wetland, vertical-flow constructed wetland system (low P) 05 Sep 2015
Poelgeest Polders 07 Sep 2015
Constructed wetland (wastewater) 10 Sep 2015
Lauwersoog Constructed Wetland (Wastewater) 10 Sep 2015
Living machine Dierenpark Emmen constructed wetland (wastewater) 10 Sep 2015
Bussum constructed wetland (wastewater) 10 Sep 2015
Houten Constructed wetland 10 Sep 2015
Rietveld Nannewijd Constructed wetland 10 Sep 2015
Leidsche Rijn Constructed wetland 10 Sep 2015
Sarphatipark constructed wetland 10 Sep 2015
Tancat de la Pipa Constructed wetland 10 Sep 2015
Tancat de Milia Constructed wetland 10 Sep 2015
Tancat de L'Illa Constructed wetland 10 Sep 2015
Waterpark Lankheet Constructed wetland 10 Sep 2015
Melkveehouderij Constructed wetland 10 Sep 2015
Arnhem kinderboerderij Constructed wetland (wastewater) 10 Sep 2015
Land van Cuijk Constructed wetland 10 Sep 2015
't Broecksehof Constructed wetland (wastewater) 11 Sep 2015
Ter Apel Constructed wetland 11 Sep 2015
Eelde-west bestemmingsplan Constructed wetland 11 Sep 2015
NIOO Constructed wetland (wastewater) 11 Sep 2015
EVA-lanxmeer constructed wetland (wastewater) 11 Sep 2015
De Leemvallei Constructed wetland 11 Sep 2015
Amsterdam Constructed wetland 11 Sep 2015
Beuven constructed wetland 17 Sep 2015
Helofytenfilter Vinkhuizen 22 Oct 2015
wetland at house in Groningen 31 Oct 2015
wetland, berkenplas 08 Jul 2016
Lytse Wielen / Groene Ster 11 Jul 2016
Lytse Wielen / Groene Ster 11 Jul 2016
Lytse Wielen / Groene Ster 11 Jul 2016
Lytse Wielen / Groene Ster 11 Jul 2016
Helofytenfilter Meinga 13 Jul 2016
Helofytenfilter Meinga 13 Jul 2016
zeewolde, constructed wetland 04 Aug 2016
Septic tank + VFCW for domestic effluent treatment on Campus 01 Oct 2016
Deyang, wetland and water infiltration 16 Oct 2016
Bouw zuiverend gemaal 18 Oct 2016
Speelvijver Wiebe Hayespark 03 Feb 2017
Floatland 20 Feb 2017
vegetated pond/ wadi 21 Feb 2017
Helofytenvelden 11 Mar 2017
try out climatescan 13 Mar 2017
Helofytenveld Westerwolde Slangenborg 09 Apr 2017
Wetland for road runnoff 05 Jun 2017
constructed Wetlands in Kampen, The Netherland 05 Jun 2017
Helofytenveld Kardingenplas 22 Jun 2017
wetland restoration Odder overview 28 Jun 2017
Constructed wetland near farm 28 Jun 2017
Nordfjord Aarhus Wetland measurements 28 Jun 2017
Nordfjord Aarhus (constructed Wetland measurements) 28 Jun 2017
Constructed wetland, Denmark (waterCoG project) 28 Jun 2017
Constructed wetland 28 Jun 2017
Waste Water Management System 14 Oct 2017
Helofytenfilter Varberg Fortress 18 Oct 2017
Genius Of Space Project: Grey Water Innovation 01 Dec 2017
wetlands and ponds near Belfast 02 Jan 2018
Beekherstel met helofyten en verdeelkunstwerk 04 Jan 2018
Helofytenveld Noorderzijlvest 08 Feb 2018
Helofytenfilter Golfbaan Bentwoud 08 Feb 2018
Wetland Muiden 10 Mar 2018
Field factors op waterstraat: wetlands 17 Mar 2018
Waterberging en recreatieve route Muyskenlaan 17 Mar 2018
Wetland 04 May 2018
Constructed wetland Parnu 10 May 2018
Constructed wetlands 09 Jul 2018
Infiltratie helofytenveld 29 Jul 2018
Restored wetland in urban setting American International School Johannesburg 01 Oct 2018
Constructed wetland met uiterwaarden 28 Nov 2018
Wetland 07 Jan 2019
Bruma Lake 31 Jan 2019
Moroka Park Precinct 31 Jan 2019
Mining Industry Study Centre 08 Feb 2019
Constructed wetland 26 Feb 2019
Cw riga 16 Mar 2019
Biezenveld Faunalaan 18 Apr 2019
Biezenveld Jachtlaan 18 Apr 2019
Erve Brandemaat Enschede 07 May 2019
Helofytenfilter 08 May 2019
Helofytenveld 15 May 2019
Green-blue solution 01 Jun 2019
Pond malmo 11 Jun 2019
Constructed wetlands 11 Jun 2019
Constructed wetland / pond 24 Jun 2019